مشکل Cloudflare با ایران

Monday, March 18, 2019

طبق گزارش های انجمن Cloudflare و گروه های مختلف مشکلات زیادی از بابت دسترسی به وب سایت هایی که برروی بستر Cloudflare هستند وجود دارد، لذا به تمامی کاربران پیشنهاد می گردد که مستقیما از آدرس های DNS میزبان پایتخت برای وب سایت های خودشان استفاده نمایند.

آدرس های DNS میزبان پایتخت به صورت Geolocation Cluster هستند که بر اساس مکان جغرافیایی کاربر درخواست DNS از بین سرورهای DNS انتخاب می شوند.

نتایج جستجو در انجمن Cloudflare:

https://community.cloudflare.com/search?q=iran

« برگشت