سرور مجازی لینوکس
 • Product 1

  VE-1

  • 1024MB حافظه گارانتی
  • 256MB حافظه اشتراکی
  • 30GB فضا هارد
  • 500GB پهنای باند
  • اروپا / کانادا موقعیت
  فقط
  799000.00/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  VE-2

  • 1536MB حافظه گارانتی
  • 512MB حافظه اشتراکی
  • 60GB فضا هارد
  • 1000GB پهنای باند
  • اروپا / کانادا موقعیت
  فقط
  1499000.00/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  VE-3

  • 2560MB حافظه گارانتی
  • 1024MB حافظه اشتراکی
  • 100GB فضا هارد
  • 2000GB پهنای باند
  • اروپا / کانادا موقعیت
  فقط
  2199000.00/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  VE-4

  • 3584MB حافظه گارانتی
  • 1536MB حافظه اشتراکی
  • 150GB فضا هارد
  • 2300GB پهنای باند
  • اروپا / کانادا موقعیت
  فقط
  2999000.00/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  VE-5

  • 4608MB حافظه گارانتی
  • 2048MB حافظه اشتراکی
  • 200GB فضا هارد
  • 2500GB پهنای باند
  • اروپا / کانادا موقعیت
  فقط
  3590000.00/mo
  سفارش دهید