سرور داکر و کوبرنتیز

DOCK-2
 • نامحدود تعداد کانتینر داکر
 • 2 هسته پردازنده
 • 2گیگابایت رم
 • 20گیگابایت فضا
 • 1ترابایت پهنای باند
DOCK-3
 • نامحدود تعداد کانتینر داکر
 • 3 هسته پردازنده
 • 4گیگابایت رم
 • 40گیگابایت فضا
 • 2ترابایت پهنای باند
DOCK-4
 • نامحدود تعداد کانتینر داکر
 • 4 هسته پردازنده
 • 8گیگابایت رم
 • 80گیگابایت فضا
 • 4ترابایت پهنای باند