اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه برای اتصال به سرور, "Drive" جدید را آماده سازی کنیم؟

چگونه برای اتصال به سرور, "Drive" جدید را آماده سازی کنیم؟

در ابتدا بايد به اين نکته دقت کنيد:

هر دو"Drive " مبدا و مقصد بايد پارتيشن بندي ودر نوع "partition table" (نوع MBR يا GPT) مانند يکديگر باشند. (براي ديسکهاي بزرگ تر از "2TiB" نوع "GPT" fivi ld 'dvkn.

"Drive" با"partition table" و نوع "GPT":

مي توان از ابزار "sgdisk " استفاده و جدول پارتيشن را به "Drive"جديد منتقل کنيد.

يک مثال از انتقال اطلاعات "sda"به"sdb":

sgdisk -R /dev/sdb /dev/sda

توجه داشته باشيد,براي "Drive " بايد يک "UUID" جديد و به صورت اتفاقي بوجود آوريد:

sgdisk -G /dev/sdb

"Drive " افزوده شده و آخرين مرحله نصب " bootloader" مي باشد.

"Drive" با"partition table" و نوع "MBR":

توسط"sfdisk " ميتوانيد "partition table" را به "Drive" جديد منتقل کنيد.

sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb

source drive در /dev/sda و target drive در /dev/sdb قرار دارد.

اگر پارتيشن توسط سيستمقابل شناسايي نبود,آنرا بايد توسط دستور زير, از هسته سيستم انتقال دهيد:

sfdisk -R /dev/sdb

معمولا وقتي از "cfdisk","fdisk"و غيره استفاده مي کنيد, امکان ايجاد پارتيشن وجود دارد. توجه داشته باشيد که پارتيشن بوجود آمده بايد از نوع "Linux raid autodetect (ID fd)" باشد.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
182 کاربر این را مفید یافتند 396 نظرات

در همین زمینه