اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه با "cPanel" می توانیم "Login history" کلیه کاربران را بررسی کنیم؟

چگونه با "cPanel" می توانیم "Login history" کلیه کاربران را بررسی کنیم؟

جهت بررسي Login history کليه کاربران سرور،با کنترل پنل cPanel، کافيست محتواي access_log را به کمک دستورات زير بررسي نماييد:

grep -E 'login|username' /usr/local/cpanel/logs/access_log
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
185 کاربر این را مفید یافتند 381 نظرات

در همین زمینه