اعضا > مرکز آموزش > پشتیبانی سرور مجازی > دستورات کارآمد SSH > چگونه میتوانیم ویرایشگر پیش فرض "Crontab.html" را تغییر دهیم؟

چگونه میتوانیم ویرایشگر پیش فرض "Crontab.html" را تغییر دهیم؟

برای تغییر این ویرایشگر که به صورت پیش فرض برای "Crontab" ویرایشگر"Vim" میباشد, وارد "SSH" شده و از این دستور استفاده کنید:

export VISUAL=nano

توجه داشته باشید که از طریق این دستور, ویرایشگر به"nano " تغییر می یابد و شما قادر هستید سایر ویرایش گرها را نیز جایگزین آن کنید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
203 کاربر این را مفید یافتند 385 نظرات

در همین زمینه