اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه می توانیم "IP "تمامی "DNS" ها را به یکباره تغییر دهیم؟

چگونه می توانیم "IP "تمامی "DNS" ها را به یکباره تغییر دهیم؟

این عملیات که گاهی اوقات پس از تغییر سرور نیاز به انجام آن ئارید , اگر بخواهید رکورد ها را به صورت تک به تک تغییر دهید , کاری بسیار مشکل و البته زمان بر خواهد بود. برای آسان سازی این امر,اگر از دستور زیر استفاده نمایید,کلیه "IP" ها را تغییر دهید :

وارد این مسیر شوید:

cd /var/named/
perl -pi -e 's/oldIP/newIP/' /var/named/*.db

برای مثال:

  • آی.پی قدیمی: 192.168.1.08

  • آی.پی جدید: 10.1.1.35

در این صورت :

perl -pi -e 's/192.168.1.08/10.1.1.35/' /var/named/*.db
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
189 کاربر این را مفید یافتند 387 نظرات

در همین زمینه