اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه می توانیم بر اساس حجم,لیست را جستجو و مرتب سازی کنیم؟

چگونه می توانیم بر اساس حجم,لیست را جستجو و مرتب سازی کنیم؟

برای این کار در لینوکس, از دستور زیر استفاده کنید:

find ./ -size +10M -type f -print0 | xargs -0 ls -Ssh1 --color

این دستور,در ابتدا فایلهایی با حجم بیشتر از 10Mb را مییابد و به "xarg" ارسال می نماید. سپس "xarg " آنرا به عنوان یک ارگومان به "ls" منتقل می سازد.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
194 کاربر این را مفید یافتند 400 نظرات

در همین زمینه