اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه می توانیم توسط خط فرمان, سرور لینوکسی خود را ریبوت کنیم؟

چگونه می توانیم توسط خط فرمان, سرور لینوکسی خود را ریبوت کنیم؟

با استفاده از دستور زیر قادر خواهید بود سرور خود را "reboot" کنید:

shutdown -r now

وقتی از این دستور استفاده نمودید, از طرف روت, پیغام زیر را خواهید دید:

The system is going down for reboot NOW!

همچنین استفاده از دستور زیر , راهی دیگر برای "reboot " سرور در زمانهای خاص می باشد:

shutdown -r 000 m

000 مقدار زمان لازم بر حسب دقیقه می باشد.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
199 کاربر این را مفید یافتند 393 نظرات

در همین زمینه