اعضا > مرکز آموزش > پشتیبانی میزبانی وب و ثبت دامین > بانک اطلاعاتی MySQL > چگونه می توانیم "table" دیتابیس را از طریق "SSH" تعمیر کنیم؟

چگونه می توانیم "table" دیتابیس را از طریق "SSH" تعمیر کنیم؟

ابتدا اطمینان حاصل کنید "Mysql server" در حال اجرا است. با استفاده از دستور زیر, وضعیت آنرا بررسی کنید:

/etc/init.d/mysql status

سپس با بکار گیری این دستور به دیتابیس"login" کنید:

mysql> mysql –u databaseusername –p database password databasename

حال دیتابیس مورد نظرتان که دارای مشکل است بدین صورت انتخاب کنید:

mysql> use databasename;

با استفاده از دستور ذیل بررسی کنید که آیا "table" مشکلی دارد یا نه:

mysql> check table tablename;

پس از اتمام, اگر مقدار "NULL" به عنوان خروجی قرار بگیرد,به معنی خراب بودن "table" است, و در غیر این صورت, مشکلی در آن وجود ندارد.

اگر "table" دارای مشکل بود,برای درست کردن آن از این دستور استفاده کنید:

mysql> repair table tablename;

می توانید در محیط"ssh" و با استفاده از دستورات ذیل, اعمال "check","optimize " و "repair" را به صورت یک مرتبه, روی تمامی "table" ها انجام دهید:

برای "repair ":

mysqlcheck -u username -p --auto-repair dbanem

برای"optimize":

mysqlcheck -u username -p --optimize dbanem

برای "check":

mysqlcheck -u username -p --check dbanem
mysqlcheck -u da_admin -p --auto-repair --all-database
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
207 کاربر این را مفید یافتند 234 نظرات

در همین زمینه