اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه می توانیم بدون حذف فایل ها, تمامی شاخه ها را حذف نماییم؟

چگونه می توانیم بدون حذف فایل ها, تمامی شاخه ها را حذف نماییم؟

به منظور انجام این کار در یک مسیر, می توانید از دستور زیر بهرهمند شوید:

find . -type d -print | xargs /rm -rf

این دستور تمامی شاخه ها را بدون فایلها حذف خواهد کرد.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
204 کاربر این را مفید یافتند 394 نظرات

در همین زمینه