اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > دستورات مفید "Exim" کدامند؟

دستورات مفید "Exim" کدامند؟

از دستورات زیر می توانید جهت مدیریت "Exim" خود, استفاده کنید:

  • "exim -M id": پیام با استفاده از "id" ارسال شود.

  • "exim –qf": کل صف مجددا پردازش شود.

  • "exim –qff": همچون "qf" عمل می کند با این تفاوت که پیام های ثابت را نیز حذف می کند.

  • "exim -Mvl id": گزارش پیام را ,برای پیام و با شماره "id" نشان دهد.

  • "exim -Mvh id": هدرهای پیام را با شماره"id" نشان دهد.

  • "exim -Mvb id": متن بدنه پیام را با شماره "id" نشان دهد.

  • "exim -Mrm id": شماره پیام را از صف حذف کند.

  • "exim -Mg id": در صورت عدم ارسال, پیامی را به فرستنده ارسال کند.

  • "exim -bp | exiqsumm": خلاصه پیام را در صف نمایش دهد.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
177 کاربر این را مفید یافتند 371 نظرات

در همین زمینه