اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه مشکل "Content Encoding Error" را رفع کنیم؟

چگونه مشکل "Content Encoding Error" را رفع کنیم؟

اگر "gzip" و "deflate" فعال بود, باید "zlib.output_compression"در "php.ini" نیز فعال باشد:

zlib.output_compression = On

بعد از تغییرات در فایل "php.ini" سرویس را "restart" کنید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
176 کاربر این را مفید یافتند 368 نظرات

در همین زمینه