اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه می توانیم از طریق "SSH" برنامه هایی که از اینترنت استفاده می کنند را ببینیم؟

چگونه می توانیم از طریق "SSH" برنامه هایی که از اینترنت استفاده می کنند را ببینیم؟

بدین منظور، یکی از دستورات زیر را وارد نمایید:

netstat -lantp | grep -i establ | awk -F/ '{print $2}' | sort | uniq

و یا

lsof -P -i -n | cut -f 1 -d " "| uniq | tail -n +2
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
170 کاربر این را مفید یافتند 373 نظرات

در همین زمینه