اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه لیست آدرسهایی که بیشترین درخواست را به آپاچ ارسال کرده اند را ببینیم؟

چگونه لیست آدرسهایی که بیشترین درخواست را به آپاچ ارسال کرده اند را ببینیم؟

با استفاده از دستور زي، 10 آدرس "IP" که بيشترين درخواست را به "Apache" ارسال کرده اند را مي توانيد ببينيد:

awk '{print $1}' /usr/local/apache/logs/access_log | sort | uniq -c | sort -rnk1 | head -n 10
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
183 کاربر این را مفید یافتند 365 نظرات

در همین زمینه