اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه "perl-Archive-Zip" را نصب کنیم؟

چگونه "perl-Archive-Zip" را نصب کنیم؟

راه حل خطاي "Can't locate Archive/Zip.pm in @INC" :

Checking Perl modules...
Can't locate Archive/Zip.pm in @INC (@INC contains: /usr/lib64/perl5/site_perl/5.8.8/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.8 /usr/lib/perl5/site_perl /usr/lib64/perl5/vendor_perl/5.8.8/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.8 /usr/lib/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5/5.8.8/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/5.8.8 .) at (eval 27) line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 27) line 2.

نصب ماژول "zip-perl" در "ssh" توسط دستور زير:

yum install perl-Archive-Zip
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
73 کاربر این را مفید یافتند 153 نظرات

در همین زمینه