اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه ماژول "libwww-perl" را نصب کنیم؟

چگونه ماژول "libwww-perl" را نصب کنیم؟

خطای "Can't locate LWP/UserAgent.pm in @INC" , بدلیل فعال نبودن ماژول "libwww-perl" می باشد.

برای یدست آوردن اطلاعات از این ماژول, از دستور زیر استفاده نمایید:

yum provides "perl(LWP::UserAgent)"

دستور زیر,به منظور نصب این ماژول استفاده می شود:

yum install perl-libwww-perl
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
200 کاربر این را مفید یافتند 404 نظرات

در همین زمینه