اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه می توانیم تاریخ نصب سیستم عامل را مشاهده کنیم؟

چگونه می توانیم تاریخ نصب سیستم عامل را مشاهده کنیم؟

بدبن منظور, يکي از دستورات زير را در "SSH" وارد کنيد:

ls -ldct /lost+found |awk '{print $6, $7}'

و يا

ls -lct /etc | tail -1 | awk '{print $6, $7}'

و يا

ls -lct /etc/ | tail -1 | awk '{print $6, $7, $8}'
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
201 کاربر این را مفید یافتند 342 نظرات

در همین زمینه