اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه می توانیم محتویات فایل های "tar" را ببینیم؟

چگونه می توانیم محتویات فایل های "tar" را ببینیم؟

بدین منظور , می توانید بدون استفاده از عملیات "extract" , در "SSH" از دستور زیر استفاده نمایید:

tar -tf filename.tar

توجه داشته باشید, بجای "filename.tar" نام فایل خود را قرار دهید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
200 کاربر این را مفید یافتند 403 نظرات

در همین زمینه