اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه می توانیم کانتر "iptables" را مشاهده کنیم؟

چگونه می توانیم کانتر "iptables" را مشاهده کنیم؟

گزارشات آنلاین در "iptables" , شامل مواردی چون حجم ترافیک ورودی و خروجی , تعداد بسته های مسدود شده و غیره می شود. برای رویت این گزارشات, می توانید از دستورات زیر استفاده نمایید:

watch 'iptables -vL'
watch --interval 0 'iptables -nvL | grep -v "0     0"'
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
182 کاربر این را مفید یافتند 384 نظرات

در همین زمینه