اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه می توانیم تعداد کانکشن ها به سرور ,برای هر "ip" را محدود کنیم؟

چگونه می توانیم تعداد کانکشن ها به سرور ,برای هر "ip" را محدود کنیم؟

بدين منظور مي توانيد از طريق "csf" اقدام نماييد.

ابتدا فايل کانفيگ "csf" را ويرايش نماييد.

nano /etc/csf/csf.conf

به صورت زير, در مقابل پارامتر"CONNLIMIT" مقدار دهي کنيد:

CONNLIMIT = "port;conn,port;conn"

مثلا: CONNLIMIT = "22;5,80;20"

اين مثال بدين معناست : به "port 22" حد اکثر 5 "conection" براي هر "ip" مي توان اضافه کرد. و براي "port 80" هم حد اکثر 20 "conection".

در انتها "csf " را "restart" کنيد:

service csf restart
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
177 کاربر این را مفید یافتند 359 نظرات

در همین زمینه