اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه می توانیم از طریق ترمینال, سرویس های درون لینوکس را غیر فعال نماییم؟

چگونه می توانیم از طریق ترمینال, سرویس های درون لینوکس را غیر فعال نماییم؟

از طریق دستور "ssh" وارد سرور خود شوید:

ssh -l root -p

به منظور غیر فعال نمودن سرویس مورد نظر راه زیر را بپیمایید:

chkconfig --level 0123456service name off

توجه داشته باشید باید به جای "service name" نام سرویس مورد نظرتان را بنویسید.

مثلا برای غیر فعال نمودن "xfs" دستور زیر را وارد نمایید:

chkconfig --level 0123456xfs off

برای دیدن وضعیت فعلی سرویس , دستور زیر را وارد کنید:

chkconfig --list | grep

برای دیدن لیست همه سرویسها از دستور زیر استفاده کنید:

chkconfig --list
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
202 کاربر این را مفید یافتند 386 نظرات

در همین زمینه