مرکز آموزش

  1. آموزش کار با نرم افزار های مورد نیاز

اعضا > مرکز آموزش > آموزش کار با نرم افزار های مورد نیاز

دسته بندی ها

توضیحات در مورد نرم افزار ایمیل مارکتینگ، نحوه ارسال ایمیل و سرور مناسب ایمیل مارکتینگ

آموزش کار با سیستم ها و نرم افزار تحت ویندوز و لینوکس اتصال به FTP