نحوه ایجاد DNS اختصاصی

اعضا > مرکز آموزش > پشتیبانی میزبانی وب و ثبت دامین > سوالات عمومی > نحوه ایجاد DNS اختصاصی

روش پیشنهادی

آدرس های دی ان اس دامین اصلی را برروی آدرس های دی ان اس ما یعنی به آدرس های زیر تنظیم نمایید:

ns1.irnameserver.com
ns2.irnameserver.com
ns3.irnameserver.com
ns4.irnameserver.com

سپس بقیه دامین های ایجاد شده برروی سرویس نمایندگی را برروی آدرس های دی ان اس: ns1.YourDomain.com ns2.YourDomain.com تنظیم کنید.

روش دوم: از طریق کنترل پنل دامین 2 رکورد Childname به نام های ns1 , ns2 بسازید و آدرس آی پی آن را برروی آدرس آی پی سرور تنظیم نمایید و سپس در قسمت NameServer آدرس های دی ان اس دامین را برروی : ns1.YourDomain.com ns2.YourDomain.com تنظیم کنید.

روش اول از سیستم Clustering پشتیبانی می کند

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
313 کاربر این را مفید یافتند 636 نظرات

در همین زمینه