نحوه انتقال دامین جهانی

اعضا > مرکز آموزش > پشتیبانی میزبانی وب و ثبت دامین > سوالات عمومی > نحوه انتقال دامین جهانی

برای انتقال دامین بدین صورت می بایست عمل نمایید.

ابتدا نام یکی از دامین ها را معرفی بفرمایید.

در صورتیکه دامین ها در کنترل پنل UK2 یا Directi ثبت شده باشند

انتقال آن ها هزینه ای ندارد. اما در صورتیکه بخواهید دامین ها برای 1 سال تمدید گردند هزینه آن ها محاسبه می گردد.

اطلاعات مورد نیاز روش 1 : نام دامین آدرس کنترل پنل دامین نام کاربری کنترل پنل دامین پسورد کنترل پنل دامین * این روش شامل تمدید دامین نمی گردد و هزینه ای در بر ندارد.

اطلاعات مورد نیاز روش 2 : نام دامین کد انتقال دامین - Authcode - Domain Secret Code Unlock کردن دامین برای انتقال

این روش شامل تمدید 1 سال دامین از زمان انقضا می باشد و هزینه تمدید دامین محاسبه می گردد.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
320 کاربر این را مفید یافتند 623 نظرات

در همین زمینه