مرکز آموزش

  1. پرتال کاربران سرور مجازی فارسی

اعضا > مرکز آموزش > پرتال کاربران > پرتال کاربران سرور مجازی فارسی

دسته بندی ها

کلیه سوالات در مورد سرویس های میزبانی وب و دامین و سرور مجازی ثبت و فعال شده در پرتال کاربران سرور مجازی فارسی

قوانین و مقررات شرکت سرور مجازی فارسی و دولت جمهوری اسلامی

بخش ابراز و امکانات سیستم پرتال کاربران سرور مجازی فارسی

کلیه سوالات بخش عمومی پرتال کاربران که شامل نحوه دسترسی و ایجاد درخواست ها می گردد.

کلیه سوالات مربوط به تنظیمات حساب کاربری در پرتال کاربران

کلیه سوالات مربوط به نحوه سفارش و پرداخت سرویس ها از طریق پرتال کاربران

مقالات

برای Trace Route کردن دامین خود می بایست از طریق دستور زیر در Command Prompt اقدام نمایید. عملیات Trace Route بدین صورت عمل می کند که تمامی Routing های بین شبکه شما تا اتصال به مقصد را به ترتیب و به صورت گزارش زمانی...

حساب فرعی این امکان را میدهد تا حساب های که در آموزش نحوه اضافه کردن آن را فرا میگیرید توانایی اعمال تغییرات بر روی سرویس های شما دارا خواهند شد .  بدین معنی حساب های کاربری که شما اضافه میکنید میتوانند با نام کاربری و...