سرور مجازی میکروتیک
 • Product 1

  ME-1

  • 1Ghrz پردازنده
  • 64MB حافظه گارانتی
  • 1GB فضا هارد
  • 100GB پهنای باند (ایران)
  • نامحدود پهنای باند (اروپا)
  فقط
  450000.00/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  ME-2

  • 1Ghrz پردازنده
  • 128MB حافظه گارانتی
  • 1GB فضا هارد
  • 200GB پهنای باند (ایران)
  • نامحدود پهنای باند (اروپا)
  فقط
  600000.00/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  ME-3

  • 2Ghrz پردازنده
  • 256MB حافظه گارانتی
  • 1GB فضا هارد
  • 300GB پهنای باند (ایران)
  • نامحدود پهنای باند (اروپا)
  فقط
  800000.00/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  ME-4

  • 3Ghrz پردازنده
  • 512MB حافظه گارانتی
  • 1GB فضا هارد
  • 500GB پهنای باند (ایران)
  • نامحدود پهنای باند (اروپا)
  فقط
  900000.00/mo
  سفارش دهید