میزبانی وب ویندوز
 • Product 1

  WH-500

  • 500MB فضا
  • UnlimitedGB پهنای باند
  • نامحدود ایمیل اکانت
  • نامحدود ساب دامین
  • MySQL + MSSQL 2012 بانک اطلاعات
  • .Net FrameWork 2,4,4.5 dotNet
  • 5.6,7.0,7.2 php
  • Windows Server 2012 os
  فقط
  1999000.00/an
  سفارش دهید
 • Product 2

  WH-1G

  • 1000MB فضا
  • UnlimitedGB پهنای باند
  • نامحدود ایمیل اکانت
  • نامحدود ساب دامین
  • MySQL + MSSQL 2012 بانک اطلاعات
  • .Net FrameWork 2,4,4.5 dotNet
  • 5.6,7.0,7.2 php
  • Windows Server 2012 os
  فقط
  249000.00/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  WH-3G

  • 3000MB فضا
  • UnlimitedGB پهنای باند
  • نامحدود ایمیل اکانت
  • نامحدود ساب دامین
  • MySQL + MSSQL 2012 بانک اطلاعات
  • .Net FrameWork 2,4,4.5 dotNet
  • 5.6,7.0,7.2 php
  • Windows Server 2012 os
  فقط
  449000.00/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  WH-5G

  • 5000MB فضا
  • UnlimitedGB پهنای باند
  • نامحدود ایمیل اکانت
  • نامحدود ساب دامین
  • MySQL + MSSQL 2012 بانک اطلاعات
  • .Net FrameWork 2,4,4.5 dotNet
  • 5.6,7.0,7.2 php
  • Windows Server 2012 os
  فقط
  649000.00/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  WH-10G

  • 10000MB فضا
  • UnlimitedGB پهنای باند
  • نامحدود ایمیل اکانت
  • نامحدود ساب دامین
  • MySQL + MSSQL 2012 بانک اطلاعات
  • .Net FrameWork 2,4,4.5 dotNet
  • 5.6,7.0,7.2 php
  • Windows Server 2012 os
  فقط
  999000.00/mo
  سفارش دهید