رادیو اینترنتی
 • Product 1

  RADIO-1

  • 48کیلوبیت کیفیت پخش
  • 25 شنونده همزمان حداکثر شنوندگان
  • 300 مگابایت فضای میزبانی
  • 50 گیگابایت پهنای باند
  • بله پخش زنده
  • بله DJ اتوماتیک
  فقط
  195000.00/mo
  خارج از دسترس
 • Product 2

  RADIO-2

  • 64کیلوبیت کیفیت پخش
  • 50 شنونده همزمان حداکثر شنوندگان
  • 500 مگابایت فضای میزبانی
  • 100 گیگابایت پهنای باند
  • بله پخش زنده
  • بله DJ اتوماتیک
  فقط
  245000.00/mo
  خارج از دسترس
 • Product 3

  RADIO-3

  • 128کیلوبیت کیفیت پخش
  • 75 شنونده همزمان حداکثر شنوندگان
  • 1000 مگابایت فضای میزبانی
  • 200 گیگابایت پهنای باند
  • بله پخش زنده
  • بله DJ اتوماتیک
  فقط
  345000.00/mo
  خارج از دسترس
 • Product 4

  RADIO-U

  • 192کیلوبیت کیفیت پخش
  • 500 شنونده همزمان حداکثر شنوندگان
  • 10000 مگابایت فضای میزبانی
  • 2000 گیگابایت پهنای باند
  • بله پخش زنده
  • بله DJ اتوماتیک
  فقط
  2999000.00/qu
  سفارش دهید
 • Product 5

  RADIO-UU

  • 384کیلوبیت کیفیت پخش
  • 50000 شنونده همزمان حداکثر شنوندگان
  • 10000 مگابایت فضای میزبانی
  • 5000 گیگابایت پهنای باند
  • بله پخش زنده
  • بله DJ اتوماتیک
  فقط
  2490000.00/mo
  سفارش دهید