موتور داکــر (Docker Engine) جنبش کانتینرزینگ (Containerization) را تکان داد

موتور داکر میلیون ها اپلیکیشن را در سراسر دنیا به حرکت در آورد و با ارائه یک قالب استانداردسازی شده اپلیکیشن های گوناگونی قدرت گرفتند.

موتور داکر (Docker Engine)

Docker Engine یا موتور داکر که قلب داکر نامیده می‌شود به عنوان نرم‌افزار داکر شناخته می‌شود و بر روی سرور میزبان نصب می‌شود. این موتور مانند یک برنامه Client-Server (سرویس گیرنده – سرویس دهنده) عمل می‌کند و شامل موارد زیر است.

  • یک سرور که شامل یک نوع از برنامه‌ها و پردازش پشت صحنه در حال اجرا است.
  • یک رابط خط فرمان – Cli
  • یک Rest API برای برقراری ارتباط بین رابط خط فرمان و سرویس پردازش داکر

در یک سیستم عامل لینوکس، یک سرویس دهنده داکر وجود دارد که می‌تواند از ترمینال و یک میزبان داکر (سرور) که پردازش داکر انجام می‌شود دسترسی پیدا کند. با موتور داکر می‌توانیم تصاویر داکر (Docker Image) را بسازیم و کانتینر داکر را ایجاد و اجرا نماییم.