نیاز داکــر در ایران

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیاز روز افزون به تکنیک های جدید، داکــ ر ایران اولین سامانه ارائه خدمات داکر در ایران را راه اندازی نمود.

تاریخچه داکر (Docker)

درباره داکر ایران

سامانه داکر ایران در سال 1397 با هدف ارائه خدمات داکر به صورت تجاری و عمومی راه اندازی شد. این سامانه به گونه ای راه اندازی شده است که برنامه نویسان و طراحان سیستم های مختلف بتواند به سادگی یک ماشین داکر خودشان را در ایران میزبانی کنند.

داکر ایران اولین سیستم تجاری داکر در ایران می باشد.


درباره داکر (Docker)

2006: ارائه سرویس پروسس کانتینر – Process Container

2008: ارائه سرویس LXC لینوکس کانتینر – Linux Container و مقدمه شروع سرویس داکر

2013: ارائه سرویس داکر و شرکت Redhat اعلام کرد که در پروژه‌های Fedora, Red Hat Enterprise Linux, and OpenShift با داکر همکاری می‌کند.

2014: ارائه سرویس کانتینر داکر بر روی EC2 آمازون و IBM Cloud و مشارکت داکر با Stratoscale و IBM

2016: ارائه سرویس تجاری داکر

در حال حاضر سرویس‌های بزرگ و معتبری از داکر پشتیبانی می‌کنند:

  • Google
  • IBM
  • Redhat
  • Openstack
  • Canonical
  • Openshift
  • Kubernetes
  • Microsoft
  • Rancher
  • Rackspace