پلان های سرور داکر و هاست داکر

به سادگی و از طریق داشبورد مدیریتی هر تعداد کانتینر داکر نیاز دارید برروی سرور داکر ایجاد نمایید.

تعرفه داکر (Docker)

 •  
 • DOCK-4
 • 499,000 تومان/ماهیانه
 • نامحدود
 • 4
 • 8GB
 • 80GB
 • 4TB
 •  
 • DOCK-3
 • 299,000 تومان/ماهیانه
 • نامحدود
 • 3
 • 4GB
 • 40GB
 • 2TB
 •  
 • DOCK-2
 • 199,000 تومان/ماهیانه
 • نامحدود
 • 2
 • 2GB
 • 20GB
 • 1TB
 •  
 • DOCK-1
 • 99,900 تومان/ماهیانه
 • نامحدود
 • 1
 • 1GB
 • 10GB
 • 1TB
 •  
 •  
 •  
 • تعداد کانتینر داکر
 • هسته پردازنده
 • رم
 • فضا
 • پهنای باند

چگونه داکر تحویل می گیرید ؟

با خرید سرویس ها شما یک نود (NODE) کوبرنتیز تحویل می گیرید که از طریق داشبورد مدیریتی و همچنین کامندلایل و وب سرویس مربوطه می توانید برروی آن کانتینرهای داکر مدنظرتان را راه اندازی کنید.
راه اندازی کانتینرها بسیار ساده و تنها با چند کلیک انجام می شود و شما می توانید هر نوع کانتینری را برروی سیستم مستقر کنید. بستر ارائه شده به شما شامل یک آدرس آی پی اختصاصی می باشد که می توانید پورت های مدنظرتان را به کانتینرها متصل کنید و یا در صورت نیاز برای هر کانتینر یک آدرس آی پی اختصاصی جداگانه داشته باشید.

هیچ گونه محدودیتی بابت ایجاد و اجرا کانتینرهای داکر وجود ندارد و شما می توانید هر مقدار داکر متفاوت را ایجاد نمایید.

شما از طریق داشبورد مدیریت سیستم یا ایجاد فایل YAML و همچنین کامندلاین سیستم می توانید داکرهای خودتان را اجرا نمایید.

بله، شما می توانید چندین نود کوبرنتیز داشته باشید و داکرهای خودتان را از طریق داشبورد برروی PODهای مختلف ایجاد نمایید و در یک جا مدیریت کنید.

به طور معمول شما برای هر نود یک آی پی اختصاصی نیاز دارید و می توانید پورتهای مختلف را به کانتینرها متصل کنید و هر کانتینر یک آی پی اختصاصی داخلی نیز برای خود دارد که با آن می توانید کانتینرهای مختلف را به هم متصل کنید.

بله، به طور مثال شما یک سرویس میزبانی دارید که برروی آن وب سایت شما قرار دارد و نیاز به بانک اطلاعاتی منگو (MongoDB) دارید می توانید یک کانتینر منگو داشته باشید و آن را به سرویس میزبانی وب خودتان متصل کنید.

بله، شما می توانید منابع اضافی همانند آدرس آی پی اضافی، هارد و … به هر نود خودتان اضافه نمایید.

داشبورد مدیریت داکر

داکر و کوبنتیز